POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych

Dbając o ochronę danych osobowych, zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przekazujemy Państwu wymagane informacje związane z ochroną i przetwarzaniem Państwa danych osobowych w firmie DEA Metalltechnik Sp. z o.o.:

 • Administratorem danych osobowych jest DEA Metalltechnik Sp. z o.o. z siedzibą w 74-100 Gryfino, Borzym 53.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako uzasadnionego interesu administratora, prowadzenia komunikacji biznesowej oraz realizacji zawartych umów.
 • Odbiorcami tych danych osobowych będzie wyłącznie podmiot uprawniony do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy.
 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu oraz realizacji umowy.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia w dowolnym momencie żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Zgodnie z art.15 ww. Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane, a jeżeli tak, dostęp do nich oraz informacje o nich.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych pod numerem telefonu +48 91 4161700, za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@dea-metalltechnik.com.

Ta strona używa plików cookies w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu.